Botsuppressie in thoraxfoto's verbetert de detectie van pulmonale nodules door radiologen

S. Schalekamp, B. van Ginneken, L. Bax, M. Imhof-Tas, L. Meiss, A. Tiehuis, E. Koedam, L. Quekel, M. Snoeren, R. Wittenberg, N. Karssemeijer and C. Schaefer-Prokop

Radiologen Dagen 2012.

Doel: Uit de literatuur is gebleken dat overprojectie van ossale structuren op thoraxfotoA-A?A 1/2 s een onderliggende reden is voor het missen van longkanker in 22 tot 95% van de gevallen. In deze studie wilden we het effect meten van botsuppressie software op de detectie van long nodules in thoraxfotos. Methoden: Posteroanterior en laterale digitale thoraxfotoA-A?A 1/2 s van 108 patienten met een solitaire nodule, en 192 controle patiA-A?A 1/2 nten werden beoordeeld door 5 radiologen en 3 arts-assistenten. Zowel de nodules, als de afwezigheid van afwijkingen was geverifieerd middels CT. Nodules werden ingedeeld in 4 moeilijkheidscategorien: makkelijk(n=32), gemiddeld(n=32), moeilijk(n=28), zeer moeilijk(n=16). Commercieel verkrijgbare software (ClearRead Bone Suppression 2.4, Riverain Medical, Miamisburg, Ohio) werd gebruikt om botsuppressie beelden te construeren van de PA thoraxfoto. Lezers gaven verdachte gebieden aan met markers en een daarbij behorende verdachtheidsscore. Dit deden zij met en zonder de hulp van botsuppressie beelden. Statistische analyse bestond uit multi reader multi case receiver operating characteristics (ROC). Een klinisch relevant interval met een specificiteit tussen de 80 en 100% werd gebruikt om de detectie te meten. Resultaten: Gemiddelde grootte van de nodules was 17,5mm (mediaan 17mm). ROC analyse liet een verbeterde detectie zien met behulp van botsuppressie (p=0.008). Bij een specificiteit van 90% steeg de detectie van long nodules van 67% zonder botsuppressie naar 72% met botsuppressie. Verbetering werd vooral gezien bij de gemiddeld tot moeilijk zichtbare nodules (van 66% naar 73%). Conclusie: Botsuppressie verbetert de detectie van long nodules in thoraxfotoA-A?A 1/2 s door radiologen, vooral voor nodules met een gemiddelde tot moeilijke zichtbaarheid.